Vauva- ja muksuryhmässä vanhemmat ja lapset tutustuvat yhdessä musiikin maailmaan laulujen, leikkien ja lorujen avulla.

Ryhmässä pääsääntöisesti yksi aikuinen lapsen kanssa!
Toki välillä voi tulla toinenkin aikuinen mukaan. Hänen toivotaan  istuvan vähän syrjemmällä, koska ryhmämme ovat yleensä täysiä ja laulupenkeillä voi tulla ahdasta laulaa ja leikkiä.

Opetuksen tavoitteena on kokea lämmintä yhdessäoloa sekä antaa lapselle kokonaisvaltaisesti positiivinen kokemus musiikista.
Lapsi saa ryhmässä toimintamalleja jotka auttavat häntä myöhemmin sopeutumaan lapsiryhmien toimintaan.
Tärkeänä tavoitteena on myös opastaa vanhempia, antaa eväitä yhdessäoloon musiikin parissa. Tunneilla opetellaan lauluja, loruja, leikkejä sekä tehdään musiikkiliikuntaharjoituksia, joita voi kotona lapsen kanssa toistaa.
Koska lapsesi rakastaa vanhan kertausta on ryhmän tunneilla paljon jo opitun kertaamista ja tuntien rakenne hyvin samantapainen joka kerralla ( alkulaulu, nimikysely, liikuntaharjoitus, soittamista…loppulaulu ).

TUNNEILLA

* Leikimme yhdessä, meillä on hyvä ja turvallinen olo.
* Laulelemme, loruilemme, köröttelemme, ratsastamme…
* Keinumme, kiipeämme, pyöritämme palloa, tutustumme omaan kehoon…
* Lennämme ilmassa, ryömimme maassa nopeasti-hitaasti…
* Tutustumme kehosoittimiin, rytmisoittimiin, soitamme voimakkaasti-hiljaa…
* Selkiinnytämme kehon kaavaa: Missä käsi, missä jalka…tietysti leikin avulla.
* Kuuntelemme musiikkia opettajan ja vanhempien laulamana, äänitteiltä…

JA PALJON MUUTA MUKAVAA!

Lapsen motoristen taitojen kehittyessä siirrymme liikunnallisempiin toimintoihin. Lapsi saa käyttää tilaa kokonaisvaltaisemmin ja hänen annetaan toimia yksin ilman aikuisen käden ohjausta.
Lasta aktivoidaan toimimaan yhdessä toisten kanssa vaikka lapsen leikki vielä tässä vaiheessa on harvoin aktiivista yhteisleikkiä.

* Opettelemme seisomaan piirissä ja pyörimään siinä.
* Soitamme yksin ja yhdessä
* Liikumme yksin ja parin kanssa jo ihan ilman aikuisen apua.

Musiikillisina elementteinä tunneilla korostuvat perussykkeen tajuaminen ja tuottaminen kehosoittimin ja rytmisoittimin, musiikin peruskäsitteisiin tutustuminen elämyksellisesti leikin avulla ja helppojen laulujen laulaminen yhdessä aikuisen kanssa.

Sisarryhmä on tarkoitettu perheille, jossa on kaksi alle 3-vuotiasta lasta ja perheet haluavat käydä lastensa kanssa samalla tunnilla. Mukana tunnilla voi olla kummatkin vanhemmat tai vaikkapa isovanhemmat, kaksi aikuista varsinkin jos lapset ovat alle 2-vuotiaita.

Sisarryhmätunneilla on lauletaan, loruillaan, soitetaan, liikutaan musiikin mukaan, tanssitaan, kuunnellaan, ym. musiikin parissa. Tunnit suunnitellaan niin, että eri ikäiset sisarukset pääsevät osallistumaan ja nauttimaan muskaritunnista.

Musiikkileikkikoulumme tenavaryhmät ovat 3-6-vuotiaita varten.
Lapset sijoitetaan ryhmiin ikäryhmittäin, eli ryhmässä on samana vuonna syntyneitä lapsia. Lapsi voidaan toki sijoittaa hiukan vanhempien ryhmään, jos vanhemmat ja opettaja katsoo, että lapsi on emotionaalisesti, kielellisesti ja motorisesti riittävän kypsä tai lapsella on erityisiä musiikillisia valmiuksia.

Tavoitteet
* Tutustuttaa lapsi musiikin eri elementteihin niin että hän voi nauttia musiikista sekä tuottamalla ja vastaanottamalla.
* Antaa valmiuksia mahdollisia tulevia soitinopintoja varten.
* Kehittää lapsen tarkkaavaisuutta ka keskittymiskykyä niin että hän pystyy kontrolloimaan äänenkäyttöä ja kehoaan siten että saa ne toimimaan haluamallaan tavalla.
* Antaa lapselle myönteistä palautetta hänen toiminnoistaan niin että hänen minäkuvansa kehittyy terveesti, että hän oppii hyväksymään itsensä sellaisena kuin on.
* Antaa lapselle riemullisia kokemuksia yhdessäolosta ja yhdessätekemisestä.
* Opettaa lasta toimimaan ryhmässä, ottamaan toiset huomioon.
* Ja koska on kyse musiikkileikkikoulusta on musiikilla luonnollisesti hallitsevin osa tuntien sisällöstä. MUSIIKKI ON TUNNEILLA TÄRKEIN!

Tunneilla
* Laulamme tuttuja lauluja ja laululeikkejä, loruilemme tuttuja loruja.
* Opettelemme uusia lauluja , leikkejä ja loruja.
* Kehitämme melodiatajuamme leikein ja pienin harjoituksin.
* Marssimme, taputamme, soitamme, keinumme, pompimme, laukkaamme ihan rytmissä.
* Tutustumme erilaisiin soittimiin ja niiden soittotapoihin.
* Tutustumme musiikin peruskäsitteisiin elämyksen ja leikin avulla.
* Kuuntelemme musiikkia, sekä elävää että mekaanisesti toistettua.
* Teemme hauskoja musiikkiliikuntaharjoituksia improvisoiden tai opettajan ohjeiden mukaan.
* Yhdistämme musiikkia kuvataiteeseen, teatteriin…
* OPIMME JOKAISELLA KERRALLA UUTTA JA IHMEELLISTÄ MUSIIKIN MAAILMASTA!

Musiikkimarakatissa rytmisoitinryhmä 6-8-vuotiaille. Tunneilla tutustutaan ja soitetaan paljon erilaisia rytmisoittimia ja palasoittimia, mutta tunnit sisältävät toki myös paljon musiikkiliikuntaa, laulamista, kuuntelemista, ym. toimintaa musiikin ympärillä.

Lapsikuoro kuuluu myös rytmisoitinryhmää käyvien lasten lukukausimaksuun.

Soitinryhmä on tarkoitettu 6-7-vuotiaille lapsille.

Soitinvaihtoehtoina ovat vaihtelevasti ja kysynnän mukaan vuosittain,RYTMISOITTIMET, 5-KIELINEN KANTELE, NOKKAHUILU.

Tunneilla tenavaryhmien tavoitteiden lisäksi pyritään tutustumaan ryhmän soittimeen perusteellisesti ja soittamaan tuttuja pieniä lauluja ja säestämään vaikeampia lauluja.

Liikuntamuskarissa yhdistetään musiikki ja liikunta. Vuoroviikoin vaihtelevat muskaritunti ja liikuntaleikkitunti.

Muskaritunneilla käytetään samoja työtapoja ja tavoitteita kuin tenavaryhmän tunneilla eli laulamme, loruilemme, soitamme, liikumme, kuuntelemme…
Liikuntaleikkitunneilla opettelemme erilaisia liikunnan perustaitoja ja temppuilemme ja usein musiikki rytmittää toimintojamme.

Liikuntamuskarissa on ryhmät 3-4-vuotiaille ja 5-6-vuotiaille.
Tuntien kesto on 45 min.

Lapsikuoro kuuluu myös liikuntamuskaria käyvien lasten lukukausimaksuun.

Musiikkimarakatissa kanteleen,  pianon ja ukulelen pienryhmäopetus on yli 6-vuotiaille. Kantele- ja ukuleletunnin tavoitteena on oppia soittamaan ukulelea ja 5-kielistä kanteletta mm. näppäillen ja soinnuilla säestäen. Pianotunnin tavoitteena on oppia pianonsoiton alkeita. Tunneilla myös lauletaan ja soitetaan rytmisoittimia. Lisäksi tunneilla opetellaan musiikin teorian alkeita eli opitaan mm. soittamaan nuoteista.

Ryhmään otetaan korkeintaan 3 lasta ja opetus tapahtuu Musiikkimarakatin soittoluokassa. Pienryhmäopetuksen tunnin kesto 45 min.

Joogamuskari on ollut jo muutaman vuoden tarjonnassamme. Tunti on ollut erittäin positiivinen kokemus niin opettajalle kuin lapsillekin. Jatkamme siis innolla ensi vuonna ryhmiä.

Tunti sisältää n. 15 minuutin rentous/venyttelyhetken joka tunti musiikin soidessa taustalla.
Apuna käytetään lasten ”joogakortteja”, joissa mm. erilaisia eläimiä venyttelee eri asennoissa.

Muuten tunti on ihan muskaritunti, laulua, soittamista, musiikkiliikuntaa…

Lapsikuoro kokoontuu periodeittain ennen esityksiä. Kuoron harjoituksista ja esiintymisistä ilmoitetaan muskarin seinällä.

Kuoroon pääsee mukaan laulamaan kaikki
3-vuodesta ylöspäin olevat lapset.

Kuoro sisältyy lukukausimaksuun.

Huomioitavaa

Musiikkileikkiryhmät kokoontuva kerran viikossa. Ryhmiä on aamu- ja iltapäivisin ( klo 9-12 ja 14-19). Kaikki muskaritunnit on 45 minuuttia; myös lapsivanhempiryhmät (kuoro 30 min).

Ilmoittaudu